قوانین پرواز داخلی
قوانین چارتر
قوانین عمومی
شرایط ویزا و اقامت
قوانین پرواز خارجی
ضوابط خرید اینترنتی
قوانین CIP
شرایط صدور بلیط
ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود. بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود را در نظر بگیرید در صورت داشتن ویزای شینگن 1 بار ورود, اجازه خروج از شینگن و ورود مجدد را ندارید.